» تقویم ومناسبتها

اسفند ۱۳۹۸
February - March 2020
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤١
۱. فروردین
۲. اردیبهشت
۳. خرداد
۴. تیر
۵. مرداد
۶. شهریور
۷. مهر
۸. آبان
۹. آذر
۱۰. دی
۱۱. بهمن
۱۲. اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۶
15
٢٠
۲۷
16
٢١
۲۸
17
٢٢
۲۹
18
٢٣
۳۰
19
٢٤
۱
20
٢٥
۲
21
٢٦

۳
22
٢٧
۴
23
٢٨
۵
24
٢٩
۶
25
٠١
۷
26
٠٢
۸
27
٠٣
۹
28
٠٤

۱۰
29
٠٥
۱۱
01
٠٦
۱۲
02
٠٧
۱۳
03
٠٨
۱۴
04
٠٩
۱۵
05
١٠
۱۶
06
١١

۱۷
07
١٢
۱۸
08
١٣
۱۹
09
١٤
۲۰
10
١٥
۲۱
11
١٦
۲۲
12
١٧
۲۳
13
١٨

۲۴
14
١٩
۲۵
15
٢٠
۲۶
16
٢١
۲۷
17
٢٢
۲۸
18
٢٣
۲۹
19
٢٤
۱
20
٢٥
مناسبت های ماه اسفند
  • ۱۸ اسفند ولادت مولی الموحدین امام علی ابن ابی طالب ( ع ) [ ١٣ رجب ]
  • ۲۹ اسفند ملی شدن صنعت نفت ایران